ÇÖZÜMLER

ENERJİ VERİMLİLİĞİ İÇİN OTEL/FABRİKA OTOMASYONLARI

Otel/Fabrika Otomasyonları

Mertsis, işletmelerde enerji verimliliğini sağlamak amacıyla güçlü denetim sistemleri sunar.

21.yüzyılda dünyamızın en büyük sorunlarından birisi yenilenemez enerji kaynaklarının kısıtlılığıdır. Bu noktada Mertsis, sürdürülebilirliğe büyük önem vererek bir otomasyon şirketi olarak görevini yerine getirmektedir. Enerjinin en verimli şekilde kullanılması, kaynaklarımızın dengeli bir biçimde harcanması yani enerjiden tasarruf etmenin en kolay yolu otomasyon teknolojilerinin kullanımıdır. Mertsis; otel, fabrika gibi enerji tüketiminin yüksek olduğu alanlarda güçlü denetim sistemleri oluşturmanın gerekli olduğunu düşünmekte ve buna bağlı olarak çalışmalarını gerçekleştirmektedir.

-İşletme içerisindeki dolap, derin dondurucu gibi elektrikli cihazların açık ya da kapalı olma durumu, arıza bildirimi, dolapların derecelerinin kontrolü ve ayarlanması, işletme içerisindeki tüm aydınlatmaların kontrolü tek bilgisayar üzerinden sağlanır.

-Fabrikalardaki makinelerin üretimde olup olmama durumu, kontrol odasından ne kadar üretim yapıldığının görüntülenmesi, hangi saat aralığında çalıştığı ve hangi saat aralığında çalışmadığı gibi verilerin kontrol edilebilmesine olanak sağlar.